Weegbrug

Op ons bedrijf ligt een geijkte weegbrug (max. 70 ton) waar ook u kunt komen wegen. Een uitzondering hierop is varkenstransport van buiten ons bedrijf in verband met mogelijk besmettingsgevaar. De weegbrug is gemakkelijk toegankelijk van beide zijden en 24-uur per dag te gebruiken.Kosten: €5 per weging